پوشش در اسلام

بخش مجازی جلسات بررسی پوشش در اسلام

پوشش در اسلام

بخش مجازی جلسات بررسی پوشش در اسلام

العرب فی العصور القدیمه

کتاب العرب فی العصور القدیمة: مدخل حضاری فی تاریخ العرب قبل الاسلام را دکتر لطفی عبدالوهاب یحیی  استاد تاریخ تمدن از دانشگاه لندن در سال1978 نگاشته است. کتاب دارای سه بخش و ده فصل است. بخش اول با عنوان «المنطقة و الشعب و الارض» در سه فصل به  موقعیت جغرافیایی، حضور سامیون در جزیرة العرب و ویژگی‌های اقلیمی این منطقه می‌پردازد. در بخش دوم با تقسیم منابع تاریخی به آثار و نقش‌های باستانی، متون دینی، کتاب‌های تاریخ و شعر جاهلی به بررسی منابع قابل استناد می‌پردازد. در بخش سوم و نهایی در سه فصل جامعه‌ی عرب قبل از اسلام را بررسی می‌کند. ابعاد اقتصادی در فصل اول این بخش، ابعاد سیاسی، اجتماعی و دینی در فصل دوم و ارتباطات خارجی در فصل سوم تحلیل می‌گردد. این کتاب اگر چه فصل جداگانه‌ای را به زنان اختصاص نداده‌است امّا در فصول دیگر آن، به ویژه فصل مربوط به منابع تاریخی برای جلسات ما قابل استفاده است.

برای مطالعه این کتاب می‌توانید از این لینک یا از این لینک استفاده نمایید.

۲ نظر ۲۵ بهمن ۹۱ ، ۱۲:۳۵
مدیر وبلاگ
تاریخ العرب فی الجاهلیه

کتاب «تاریخ العرب فی عصر الجاهلیة» به قلم دکتر سید عبدالعزیز سالم از منابع جلسات ما در بحث از فرهنگ جنسیتی در زمان جاهلی است. کتاب وی از یک مقدمه و هفت فصل تشکیل می‌شود.

در مقدمه به منابع مکتوب و غیر مکتوب و منابع عربی و غیر عربی و هم‌چنین به سفرهای اکتشافی که به کشورهای عربی انجام شده‌است می‌پردازد. طبقات عرب و موقعیت جغرافیایی آن از دیگر موضوعات مقدمه است. در فصل اول و دوم با تمرکز بر بعد سیاسی به یمن که عرب جنوب نامیده می‌شود می‌پردازد. فصل سوم حکومت‌های کوچک عربی در شام و عراق و دیگر مکان‌ها را بیان می‌کند. فصل پنجم به عرب شمال یا حجاز اختصاص دارد و ابعاد جغرافیایی و اقتصادی آن را توضیح می‌دهد. موضوع فصل سوم حیات اجتماعی عرب در عصر جاهلی است. در این فصل نویسنده ذیل عنوان «المرأة فی عصر الجاهلی» به جایگاه زنان در آن زمان می‌پردازد. نویسنده پس از این که در فصل هفتم از ادیان عرب در جاهلیت بحث می‌کند در خاتمه کتاب به طور گذرا به زمینه‌های ظهور اسلام اشاره می‌کند.

۰ نظر ۲۳ بهمن ۹۱ ، ۱۴:۱۸
مدیر وبلاگ
برای آشنایی اجمالی درباره جعل احادیث پیامبر و انگیزه‌های آن می‌توانید از این لینک استفاده نمایید.

در بین علمای اهل سنت ابوریه یکی از منتقدان اصلی در مورد استناد به همه‌‌ی احادیث مطرح در کتب روایی معروف اهل سنت است. دو کتاب معروف او با نام‌های ابوهریره و اضواء علی السنة‌المحمدیه برای بحث جلسه بعدی مفید است. برای دریافت روی اسم کتاب‌ها کلیک نمایید.

برای پیداکردن احادیث اهل سنت در موضوعات مختلف علاوه بر جستجوی نرم افزاری استفاده از کتاب مفتاح کنوز اهل السنة نیز مفید است. این کتاب را با کلیک بر اسم آن دریافت نمایید.
۰ نظر ۱۹ بهمن ۹۱ ، ۲۰:۰۰
مدیر وبلاگ
موضوع این جلسه چگونگی برگزاری جلسات و تدوین طرح کلی مباحث بود. شرکت کنندگان علاوه بر حضور در جلسات درباره‌ی موضوع‌هایی که تعیین می‌گردد، در این وبلاگ به ارائه و بررسی مطالب می‌پردازند. موضوع جلسات بر اساس طرحی که در همین جلسه مورد توافق قرار گرفت انتخاب می‌شود. در این جلسه بیان مساله و سوال‌های اصلی و فرعی بررسی و بحث از چارچوب نظری و روش به جلسه آتی سپرده شد.

۰ نظر ۱۹ بهمن ۹۱ ، ۱۹:۰۰
مدیر وبلاگ

موضوع: حکم و محدوده‌ی پوشش در اسلام

1- مقدمه
1-1- بیان مساله
1-2-  سوال‌های اصلی و فرعی
1-3- چارچوب نظری
1-4- روش بحث

2- فرهنگ پوشش در زمان جاهلیت تا نیمه قرن سوم هجری

3- حکم و محدوده حجاب در قرآن

4- حکم و محدوده حجاب در روایات پیامبر(ص)

5- حکم و محدوده حجاب در روایات امامان(ع)

6- آراء فقها درباره‌ی حکم و محدوده‌ی حجاب

۰ نظر ۱۹ بهمن ۹۱ ، ۱۳:۱۸
مدیر وبلاگ